Drobečková navigace

Úvod > AKTUÁLNĚ > Aktuality

Aktuality


Adventní jarmark v Mořicích

Datum konání: 27. 11. 2015 - 28. 11. 2015Výzva k předkládání žádostí o udělení značky - VÝROBKY „HANÁ regionální produkt ®“

Datum konání: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015

MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Uničovsko, MAS Na cestě k prosperitě a Asociací regionálních značek 13. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky - VÝROBKY „HANÁ regionální produkt ®“

Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt ®“, včetně příloh je k dispozici na webové prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS.

V případě zájmu o pomoc s vyplněním žádosti, případně s žádostí o další informace další informace, se lze obrátit na pracovníky kanceláře MAS Na cestě k prosperitě.

PLAKÁTEKProgram Kina OKO v Němčicích nad Hanou - ZÁŘÍ

Datum konání: 3. 9. 2015

Program lze najít pod tímto odkazem.Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

Datum konání: 20. 7. 2015

Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014- 2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.

Příjem žádostí proběhne pro následující operace:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

4.3.2 Lesnická infrastruktura

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, jsou v současné době téměř dokončena a jejich schválení a zveřejnění proběhne v druhé polovině července 2015. K dispozici budou v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v záložce Dotace/Program rozvoje venkova 2014-2020.

Základní nastavení dotací zůstává stejné jako v předchozím programovacím období, ale současně se objevuje i několik novinek. Více informací v příloze této zprávy: ZDE.Vyberte NEJ projekt spolufinancovaný z ROP Střední Morava a vyhrajte zajímavé ceny

Datum konání: 15. 6. 2015

Regionální operační program Střední Morava, jehož prostřednictvím proudily v programovém období 2007-2013 do Olomouckého a Zlínského kraje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, podpořil vznik více než 1 200 projektů. Veřejnost má nyní možnost vybrat ty nejzajímavější, nejhezčí či nejpřínosnější z nich. V hlasování o NEJ projekt, které poběží od 1. 6. do 30. 9. 2015 na stránkách www.mujprojekt.eu, je možné získat i pěkné ceny.

„Prostřednictvím hlasování o NEJ projekt chceme veřejnosti ukázat, co všechno bylo díky evropským dotacím zrealizováno a jak tyto investice ve výši 18 miliard korun přispěly k obměně regionu,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Vybírat NEJ projekty je možné na webových stránkách www.mujprojekt.eu, které obsahují přehlednou databázi již zrealizovaných projektů. Z těch si může hlasující zvolit podle svého názoru ten nejzajímavější projekt, ať už z pohledu jeho atraktivity, originality nebo přínosnosti. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které může rozdělit mezi 3 projekty. Hlasování bylo odstartováno 1. 6. a ukončeno bude 30. 9. 2015. Titul NEJ projekt získají vítězné projekty ve 3 kategoriích (doprava, rozvoj měst a obcí a cestovní ruch) a jeden absolutní vítěz, a to zvlášť za Olomoucký kraj a zvlášť za Zlínský kraj. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění proběhne na regionálních setkáních ROP Střední Morava, která se uskuteční v Olomouci a ve Zlíně na podzim t. r. Po skončení hlasování budou vylosováni hlasující, kteří získají odměnu v podobě zajímavých cen, které do soutěže poskytli příjemci dotace z ROP Střední Morava. První 3 vylosovaní hlasující získají dárkové poukazy do hotelu Alexandria v Luhačovicích, do Relax centra Kolštejn v Branné a do lázní v Ostrožské Nové Vsi. Pěkné ceny čekají i na dalších 30 hlasujících, kteří obdrží balíček obsahující turistické průvodce a propagační předměty Centrály cestovního ruchu Východní Morava, Sdružení cestovního ruchu Střední Morava a ROP Střední Morava. Více informací o soutěži i poskytnutých cenách je zveřejněno na www.mujprojekt.eu.Výběrové řízení na dodavatele v rámci projektu "Využití bioodpadu v obcích MAS" zveřejněno

Datum konání: 12. 6. 2015

V záložce AKTUÁLNĚ --- VEŘEJNÉ ZAKÁZKY těchto stránek lze nalézt odkaz na profil zadavatele MAS Na cestě k prosperitě, z. s., kde byla v pátek 12.6.2015 zveřejněna výzva k podání nabídek na dodávky vybavení v rámci projektu "Využití bioodpadu v obcích MAS Na cestě k prosperitě, z. s."Metodika pro zlepšení procesů místních akčních skupin

Datum konání: 12. 6. 2015

V těchto dnech finišují práce na ukončení projektu spolupráce, podporovaném z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Pro naši Místní akční skupinu byly partnery další čtyři MAS - Region HANÁ, Bystřička, Uničovsko a Šternbersko. Předmětem projektu bylo zhodnocení procesů místních akčních skupin a vytvoření metodiky k tomuto tématu. Její znění naleznete zde.Evropská komise oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR

Datum konání: 26. 5. 2015

Evropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.

Díky Programu rozvoje venkova tak do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy eur (63 miliard korun) z unijních zdrojů a 768 milionů eur (21 miliard korun) z českého rozpočtu.

PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově.Projekt na pořízení kompostérů do obcí MAS byl schválen k podpoře

Datum konání: 26. 5. 2015

Projekt "Využití bioodpadu v obcích MAS Na cestě k prosperitě, z. s.", zaměřený na pořízení kompostérů a dalšího vybavení do obcí v územní působnosti MAS, byl Ministerstvem životního prostředí ČR schválen k podpoře.

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes schválil projekty z letošních výzev v rámci dobíhajícího programového období Operačního programu Životní prostředí 2007-2013, v celkové hodnotě přes 5 miliard korun. Jedná se o 2354 projektů podaných v 64. a 65. výzvě, zaměřených na energetické úspory, nakládání s odpady, na oblast ochrany přírody a na rozvoj environmentálního vzdělávání.

Na účty příjemců podpory poputují zřejmě poslední finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí v končícím programovém období. Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes schválil a podepsal vyhodnocené projekty z 64. výzvy v hodnotě 4 701 746 677 korun a z 65. výzvy s celkovou výší podpory EU 417 648 915 korun. Obrovský zájem o obě výzvy ze stran žadatelů, dostatečný počet kvalitních projektů a především zachráněné miliardy z loňského roku umožnily navýšit původně alokované prostředky téměř o dvojnásobek.

„Obě výzvy jsme mohly vyhlásit díky vloni zachráněným 13 miliardám korun a díky krizovému režimu, ve kterém Státní fond životního prostředí běží okamžitě od nástupu nového vedení na MŽP. V letošním roce musíme zadministrovat a profinancovat téměř 40 miliard korun, nastavený režim tak běží dál," vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Právě vyhodnocené výzvy byly vyhlášeny na jaře letošního roku. Podané projekty byly na SFŽP urychleně posouzeny s ohledem na končící programové období a podmínku, že všechny projekty musí být zrealizovány a profinancovány do konce letošního roku.

64. výzva byla určena žadatelům o dotaci s projekty na výstavbu nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, na výstavbu a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie, realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Dále pak na projekty zaměřené na zkvalitnění nakládaní s odpady, podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny a prevenci sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. Původní alokace na výzvu činila 1,75 mld. korun, zájem o dotace byl trojnásobný. Jen od obcí a měst přišlo téměř 900 žádostí na projekty v oblasti odpadového hospodářství za více než 1,4 mld. Kč.

V 65. výzvě žadatelé o dotaci podávali projekty zaměřené na environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. To jsou dotace například na budování zahrad mateřských a základních škol v přírodním stylu či podpora lesním školkám. Zájem předčil původní alokaci 100 milionů korun téměř čtyřnásobně.

Poslední faktury musí být uhrazeny dodavatelům do 31. 12. 2015. „Více než dva tisíce projektů jsme vyhodnotili v rekordně krátkém čase, a jsme připraveni poskytnout úspěšným žadatelům maximální podporu i pro realizační fázi projektů tak, aby se daly profinancovat do konce letošního roku," dodává ředitel Státního fondu Životního prostředí Petr Valdman.

Seznam úspěšných projektů v obou výzvách najdete zde: http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu/Schválené a zamítnuté žádosti na základě doporučení 45. ŘVProgram Kina OKO v Němčicích nad Hanou - červen 2015

Datum konání: 27. 5. 2015

PROGRAM - ČERVEN
Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

101000