Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > Regionální projekty OPŽP

Regionální projekty OPŽP: kompostéry, štěpkovače, kontejnery, nosiče, nádoby

Operační program životní prostředí 2007-2013 (OPŽP) - projekt: Využití bioodpadu v obcích MAS (realizace: 2. pol. 2015)

komposter 900.jpgVe druhé polovině roku 2015 realizovala místní akční skupina v úzké spolupráci se sedmnácti členskými obcemi regionu projekt „Využití bioodpadu v obcích MAS…“, zaměřený na pořízení domácích kompostérů a také obecních štěpkovačů. Do projektu bylo zapojeno 17 členských obcí MAS, pro jejichž účely bylo pořízeno celkem 1.316 kusů kompostérů a osm kusů štěpkovačů či drtičů dřevní hmoty. Celkové náklady projektu dosáhly výše 4.936.312,- Kč, přičemž 90% dotace byla již schválena a proplacena ze strany Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí ČR. Dofinancování projektu ve výši 10% nákladů kryjí příspěvky jednotlivých zapojených obcí, dle rozsahu jim určeného vybavení.

kompostér 600.JPGJako dodavatel veškerého pořizovaného vybavení byla vybrána zlínská společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o., která patří mezi významné evropské výrobce a dodavatele ocelových, plastových i sklolaminátových kontejnerů a nádrží. Samotné kompostéry distribuované mezi občany našeho regionu byly vyrobeny v Rakousku a spadají do nejvyšší kvalitativní kategorie daného sortimentu. Kupř. maloobchodní cena daného typu 900l kompostéru standardně převyšuje 4.000,- Kč (v rámci projektu 3.025,- Kč). Finanční náročnost je ovšem vykompenzována zesílenou tloušťkou stěny, odolností vůči vlivům počasí a životností více než 20 let. Kompostéry byly mezi občany distribuovány spolu s návodem na použití a průvodcem správným kompostováním, záruka na ně je v délce 5 let.

štěpkovač.jpgVýrobcem tří štěpkovačů a pěti drtičů dřevní hmoty, které byly v rámci projektu rovněž pořízeny, je pak česká firma LASKI, s.r.o., která patří mezi přední výrobce profesionální komunální techniky. Společnost sídlí ve Smržicích, nedaleko Prostějova, má velmi dobré reference, dostupný servis a zaměstnává více než 60 lidí z regionu. Rovněž i na tuto techniku byla sjednána záruka v délce pěti let.

Projektem pořizované vybavení bylo dodáno do jednotlivých zapojených obcí v průběhu října 2015. Obce pak již zajišťovaly samotnou distribuci kompostérů mezi občany a s tím spojené formální náležitosti. Představitelům a pracovníkům obcí patří v souvislosti s realizací projektu poděkování za spolupráci v průběhu příprav, realizace i budoucích aktivit, jež se k projektu pojí.

 

Operační program životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) - projekty: "Využití bioodpadu v obcích DSO Hanácký venkov“ a "Doplnění systému pro separaci KO DSO Hanácký venkov“ (předložení: přelom 2016 a 2017)

V prvních měsících své existence se DSO Hanácký venkov (dobrovolný svazek obcí, odvozený od území působnosti MAS Hanácký venkov) zapojil hned do dvou výzev Operačního programu Životní prostředí, a to s projekty „Využití bioodpadu v obcích DSO Hanácký venkov“ a „Doplnění systému pro separaci KO DSO Hanácký venkov“.

První z uvedených aktivit navazuje na v roce 2015 realizovaný projekt MAS, v rámci kterého bylo do 17 členských obcí pořízeno vybavení: domácí kompostéry a obecní štěpkovače za bezmála 5 milionů Korun. Do aktuálního navazujícího projektu se zapojilo 8 obcí, předpokládá se pořízení 423ks domácích kompostérů, dvou štěpkovačů a jednoho drtiče dřevní hmoty. Celkové předpokládané náklady projektu činí 2.208.250,- Kč.

Druhý ze zmíněných projektů DSO je zaměřen na doplnění systému pro separaci komunálního odpadu v rámci 12 členských obcí DSO. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 4.345.715,- Kč a je v nich zahrnuto celkem 582 ks kontejnerů či nádob na separovaný odpad (papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad, objemný odpad) a rovněž 5 traktorových nosičů kontejnerů. Míra dotace u obou uvedených projektů by, v případě jejich výběru k podpoře, činila 85% z celkových výdajů. Výsledky hodnocení budou známy cca v dubnu, resp. v květnu 2017.

CZ_RO_B_C.jpg

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

140315