Drobečková navigace

Úvod > AKTUÁLNĚ archiv > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 7 14 20

Priority financování v České republice 2021-2027

Datum konání: 19. 3. 2019

Přípravy nového rozpočtového období EU na národní úrovni již probíhají. Pro všechny, kteří by si chtěli udělat základní obrázek o prioritách ČR, jejich vztahu k prioritám EU, o předpokládaném harmonogramu příprav a především o schválené struktuře operačních programů a navrhovaných oblastech podpory pro období 2021 až 2027, vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dvoustránkový leták, který všechny tyto základní informace přehledně shrnuje. Podívat se na něj můžete ZDE.Představenstvo MAS schválilo harmonogram výzev pro rok 2019

Datum konání: 28. 2. 2019 - 14. 3. 2019

Na svém jednání dne 28.2.2019 schválilo Představenstvo MAS harmonogram výzev pro rok 2019. Harmonogram prozatím nezahrnoval výzvy programového rámce PRV, kde mělo až v týdnu následujícím po jednání Představenstva dojít ke zveřejnění pravidel a podmínek pro tzv. článek 20 PRV - podpora projektů mj. neziskového sektoru. Po zveřejnění příslušných pravidel Představenstvo navázalo na své jednání z 28.2.2019 a harmonogram výzev pro rok 2019 celkově aktualizovalo. Aktuální verze harmonogramu výzev je zveřejněna v sekci "OBDOBÍ 2014-2020" - "DOTACE přes MAS" internetových stránek MAS a současně pod tímto odkazem.MAS plánuje v roce 2019 vyhlášení šesti výzev k předkládání ŽoD

Datum konání: 1. 2. 2019

V roce 2019 jsou plánována k vyhlášení následující opatření:

únor: OPŽP - Sídelní zeleň

únor: OPŽP - ÚSES

březen: IROP - Bezpečná a udržitelná doprava

duben: OPZ - Prorodinná opatření

květen: IROP - Komunitní centra

květen: IROP - Bezpečná a udržitelná doprava

 Ve výzvě MAS zaměřené na podporu nezemědělského podnikání bylo vybráno 10 projektů

Datum konání: 21. 6. 2018

Všech 10 projektů, pedložených v rámci Výzvy PRV č. 2 MAS Hanácký venkov bylo Výběrovou komisí a Představenstvem MAS vybráno k podpoře. Celková předpokládaná dotační částka za všechny projekty činí přes 1.050.000,- Kč a reprezentuje podporu v rozsahu 45% ze způsobilých výdajů projektů. Celkem se tedy v souvislosti s danou výzvou předpokládá regionální investice soukromého podnikatelského sektoru přesahující 2,3 milionu korun. Projekty nyní prochází posouzením ze strany RO SZIF Olomouc, a jejich administrace tak pokračuje v souladu s Pravidly PRV.Vyhlášena Výzva č. 2 PRV - Podpora nezemědělského podnikání

Datum konání: 10. 4. 2018 - 10. 5. 2018

V úterý 10.4.2018 vyhlašuje MAS Hanácký venkov Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v aktuálním období. Výzva je zaměřena na ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ. Alokace výzvy činí 2 mil. Kč, míra dotace 45%. Žádosti je možné předkládat do 10.5.2018. Veškeré podrobnosti a informace je možné nalézt na úvodní stránce webu MAS, v pravém panelu - "Aktuální výzvy MAS".Výzva MAS č. 2 - PRV - Rozvoj nezemědělského podnikání

Datum konání: 29. 3. 2018

Dne 10.4.2018 bude vyhlášena Výzva č. 2 MAS Hanácký venkov v rámci PRV, zaměřená na rozvoj nezemědělského podnikání. Podrobnější informace lze nalézt v záložce Aktuálně - DOTACE MAS či v pravém panelu na úvodní stránce webu. Projektové záměry je možné konzultovat, po telefonické domluvě, s pracovníky kanceláře MAS.Valné shromáždění MAS Hanácký venkov

Datum konání: 6. 12. 2017

Dovolujeme si tímto pozvat všechny členy MAS Hanácký venkov na jednání Valného shromáždění, které se uskuteční ve středu 6.12.2017 od 16:00 hodin ve školicím středisku v Doloplazech. Program je uveden v POZVÁNCE.Semináře pro žadatele - Výzva č. 1 a 2 IROP

Datum konání: 8. 11. 2017

Semináře pro potenciální žadatele v rámci výzev č. 1 a 2 IROP proběhnou ve středu 8.11.2017. Registrace na semináře je možná do 6.11.2017. V rámci daných výzev je možné využít samozřejmě i individuální konzultace konkrétních projektových záměrů.

Pozvánka - seminář k výzvě č. 1

Pozvánka - seminář k výzvě č. 2Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva MAS č. 1 - PRV

Datum konání: 6. 9. 2017

Na stránce Výzvy MAS č. 1 v rámci PRV byl zveřejněn Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.Seznam přijatých žádostí - Výzva č. 1 MAS - PRV

Datum konání: 10. 8. 2017

Na stránce Výzvy MAS č. 1 v rámci PRV byl zveřejněn seznam přijatých žádostí o dotaci. Aktuálně je zahájena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti na MAS. Žadatelé budou o jejich průběhu informováni. Novější 1 3 7 14 20

Menu

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

DOTACE přes MAS (VÝZVY)

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

233824