Drobečková navigace

Úvod > AKTUÁLNĚ archiv > Aktuality > Společné prohlášení na podporu venkova prostřednictvím iniciativy metody LEADER

Společné prohlášení na podporu venkova prostřednictvím iniciativy metody LEADERDatum konání:
20.1.2015

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

na podporu venkova prostřednictvím iniciativy metody LEADER v Programu rozvoje venkova 2014-2020

ze dne 20. 1. 2015

V souladu s připomínkami Evropské komise k návrhu Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 (verze z 9. 7. 2014) a ve shodě s reálnými potřebami venkovských oblastí v České republice znovu vznášíme požadavek na širší obsahové zaměření Iniciativy LEADER, resp. podopatření Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie i mimo články Nařízení č. 1305/2013citované v návrhu PRV tak, aby v rámci již vymezené alokace mohla lépe přispět k řešení problémů našeho venkova a to především o:

-       podporu zahájení nezemědělské podnikatelské činnosti dle čl. 19, odst. 1., písm. a), bodu ii) Nařízení a investice na založení a rozvoj nezemědělských činností dle čl. 19, odst. 1, písm. b) Nařízení poskytovanou mikropodnikům, malým podnikům a fyzickým osobám ve venkovských oblastech,

a dále v těchto oblastech:

-       podporu základních služeb a obnovy vesnic dle čl. 20 Nařízení, písm. b, d) – f), ve smyslu:

  • úpravy veřejných prostranství, zejména centrálních částí obcí, veřejné zeleně, dětských hřišť apod.,
  • občanského vybavení a služeb, zejména zázemí pro setkávání místních obyvatel, volný čas, kulturu, činnost neziskových organizací apod.,
  • obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví, bez ohledu na stupeň ochrany,

Uvedené tematické oblasti navrhujeme řešit pomocí samostatných opatření, implementovaných výhradně metodou LEADER, případně formou grantových schémat administrovaných místními akčními skupinami.

Přidanou hodnotu Iniciativy LEADER očekáváme především v podobě:

-       přizpůsobení podpory místním potřebám a podmínkám, vč. nastavení specifických kritérií pro výběr projektů a způsobilost výdajů na úrovni každé MAS,

-       vysoké flexibilitě místní rozvojové strategie s ohledem na vývoj v dané oblasti,

-       inovací na místní či regionální úrovni, které budou s ohledem na charakter opatření především procesního, organizačního či sociálního typu,

-       individuálního a osobního přístupu k žadatelům a průběžnému sledování realizace projektů.

Tímto vyzýváme i další organizace na národní i regionální úrovni, aby se připojily k našemu prohlášení, a společně žádáme Ministerstvo zemědělství ČR o úpravu návrhu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 v tomto smyslu.

 

 Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně

Sdružení místních samospráv České republiky

LOGO_SMS_R

Ing. František Winter, předseda

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

logo-NSMAS-banner

Ke společnému prohlášení se za celorepublikové organizace připojují

 

Mgr. Eduard Kavala, předseda

Spolek pro obnovu venkova České republiky

logo SPOV


Menu

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

22. 5. Emil

Zítra: Vladimír

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

229741