Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > Podpořené projekty obcí

Podpořené projekty obcí


Rekonstrukce hlavního chodníku v místní části Unčice

Datum konání: 28. 2. 2023

Předmětem projektu byla rekonstrukce hlavního chodníku v místní části Unčice.

Více

Publikováno 2. 3. 2023 15:21

Cyklistická stezka Doloplazy - Dobromilice

Datum konání: 1. 2. 2022

Projekt řešil novostavbu cyklistické stezky podél silnice III/4335, která slouží pro pěší i cyklistickou dopravu. Nová stezka začíná u točny v Dobromilicích, vede podél silnice III/4335 ve směru na Doloplazy.

Více

Publikováno 2. 2. 2022 10:50

Chodník u silnice III/4335, Hradčany

Datum konání: 25. 1. 2022

V rámci projektu "Chodník u silnice III/4335, Hradčany" byl vybudován nový chodník, který umožnil bezpečný pohyb chodců ze středu obce na její okraj.

Více

Publikováno 2. 2. 2022 10:45

Chodníky Vitčice

Datum konání: 18. 10. 2021

Předmětem projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vitčice, a to formou obnovy tří úseků chodníků a pořízením radarového ukazatele rychlosti.

Více

Publikováno 25. 10. 2021 12:33

Chodníky Koválovice - Osíčany

Datum konání: 14. 10. 2021

Předmětem projektu bylo vybudování úseku komunikace pro pěší - chodníku podél silnice III/4289 v Koválovicích. Tento nově budovaný chodník navázal na stávající chodníky protínající a spojující obě části obce.

Více

Publikováno 21. 10. 2021 14:39

Chodník Dřevnovice

Datum konání: 12. 8. 2021

Předmětem projektu byla rekonstrukce komunikace pro pěší v obci Dřevnovice, vedoucí od budovy mateřské školy po železniční most na začátku obce. Povrch této komunikace byl v havarijním stavu. Výstupem projektu je  zrekonstruovaná komunikace pro pěší odklánějící pěší dopravu od komunikace III/43313 a vedoucí k zastávkám hromadné dopravy. Komunikace je uzpůsobena užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Více

Publikováno 24. 8. 2021 8:36

Komunitní centrum Želeč

Datum konání: 12. 8. 2021

Projekt Komunitní centrum Želeč řeší rekonstrukci části budovy v majetku obce Želeč za účelem vybudování důstojných prostor pro setkávání členů komunity v rámci sociálních, vzdělávacích, volnočasových a dalších aktivit, vyplývajících ze zvyků komunity a tradic regionu.

Více

Publikováno 24. 8. 2021 8:20

Chodník Radslavičky

Datum konání: 18. 7. 2021

Předmětem projektu byla výstavba dvou nových bezbariérových úseků chodníku v obci Radslavice, v místní části Radslavičky. Tyto nově budované chodníky navazují na stávající chodníky protínající a spojující obě části obce.

Více

Publikováno 27. 7. 2021 9:42

Komunitní centrum Vincencov

Datum konání: 3. 6. 2021

Projekt Komunitní centrum Vincencov řešil rekonstrukci části budovy v majetku obce Vincencov za účelem vybudování důstojných prostor pro setkávání členů komunity v rámci sociálních, vzdělávacích, volnočasových a dalších aktivit, vyplývajících ze zvyků komunity a tradic regionu. Rekonstrukce spočívala ve výměně oken a dveří, kompletní rekonstrukci sociálního zařízení včetně vybudování bezbariérového WC a zajištění bezbariérovosti budovy díky pořízení schodolezu.

Více

Publikováno 29. 6. 2021 14:33

Obnova chodníků v ulici Zámostí, Tištín

Datum konání: 9. 3. 2021

Projekt řešil rekonstrukci chodníku na jedné straně silnice III. třídy a vybudování nového chodníku na straně druhé v ulici Zámostí v Tištíně. Dále řešil vybudování dvou míst pro přecházení. Projekt byl zaměřen na celkové zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v Tištíně.

Více

Publikováno 10. 3. 2021 21:24

Mořice - zvýšení bezpečnosti pěší dopravy - plochy sever

Datum konání: 17. 2. 2021

Předmětem projektu bylo zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Mořice. Byla provedena obnova a doplnění stávajících chodníků včetně bezbariérového řešení v severní části obce Mořice.

Více

Publikováno 24. 2. 2021 14:29

Rekonstrukce chodníků ulice Šafaříkova, Němčice nad Hanou

Datum konání: 28. 10. 2020

Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníků vedoucích z centra města na jeho okraj - ulice Šafaříkova, podél silnice II. třídy číslo 433 (Prostějov – Mořice). Stavba byla rozdělena do dvou úseků: úsek č. 1 má přibližnou délku 450 metrů, s šířkou chodníku 1,5 až 2 metry; úsek č. 2 o délce 130 metrů má šířku chodníku 1,6 metrů.

Více

Publikováno 26. 11. 2020 8:53

Chodník a zastávky veřejné dopravy v místní části Pustiměřské Prusy, Pustiměř

Datum konání: 3. 3. 2020

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat ve směru staničení vpravo podél silnice III/37729 v obci Pustiměř nový chodník v celkové délce 94,32 m navazující na stávající chodník a vedoucí k zastávce hromadné autobusové dopravy, včetně vybudování zastávkového zálivu a nového přístřešku. Na protilehlé straně buyla upravena autobusová zastávka s navázáním na stávající chodník. Byl tak vybudován přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace k zastávkám hromadné autobusové dopravy.

Více

Publikováno 31. 3. 2020 15:34

Chodník podél silnice III/4335, I. etapa, Dobromilice

Datum konání: 3. 3. 2020

Hlavním cílem projektu je vybudování nového chodníku ve směru od středu obce směrem na obec Doloplazy podél silnice III/4335 v obci Dobromilice. Pravostranný chodník v celkové délce cca 120 metrů navazuje na stávající chodník a vede k zastávce hromadné autobusové dopravy.

Více

Publikováno 31. 3. 2020 15:16

Rekonstrukce komunikace "Trávníky", Otaslavice

Datum konání: 29. 1. 2020

Předmětem projektu je vybudování nového úseku chodníku v obci Otaslavice podél místní komunikace v ulici "Trávníky", vedoucího z centrální části obce k novému přírodnímu koupališti, a to v místě, kde v současnosti chodník není. Cílem je odklonit pěší z místní komunikace a tím přispět ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci.

Více

Publikováno 21. 2. 2020 12:06

Stavební úpravy chodníku v Zelené Hoře

Datum konání: 13. 11. 2019

Jedná se o rekonstrukci chodníku v centru obce podél silnice III. třídy číslo 37 731 Pustiměř - Zelená hora - Podivice - Brodek u Prostějova, jehož stav byl již nevyhovující. Nová část chodníku byla provedena v délce cca 8 m, s napojením na rekonstruovaný dosavadní chodník, vedený v souběhu s pravým okrajem silnice, v délce cca 155 bm.

Více

Publikováno 29. 11. 2019 22:32

Chodník podél silnice I/47, Vrchoslavice

Datum konání: 11. 11. 2019

Předmětem projektu bylo vybudování nového chodníku v obci Vrchoslavice podél komunikace I. třídy, a to v místě, kde doposud žádný chodník nebyl. Součástí nového chodníku byla i realizace místa pro přecházení přes silnici I/47 na protilehlý stávající chodník v obci. Celková plocha nových chodníků: 231 m2. Celková délka řešených chodníků: 155 m. Základní šířka chodníku (bez obrubníků): 1,5 m.

Více

Publikováno 29. 11. 2019 22:11

Pivín: Výstavba chodníku v ulici "Záhumení" pro zvýšení bezpečnosti chodců

Datum konání: 30. 10. 2019

Předmětem projektu bylo vybudování dvou nových úseků chodníku v obci Pivín podél místní komunikace v ulici Záhumení, a to v místě, kde byl doposud pouze úzký okapový chodník a ve druhém úseku nesouvislý chodník v havarijním stavu. První část má délku 145m a šířku 2m, druhá část pak délku 112m a proměnlivou šířku 2,4 až 4,8m. Součástí projektu bylo i vybudování jednoho místa pro přecházení.

Více

Publikováno 29. 11. 2019 21:53

Stavba chodníku v části obce Vřesovice

Datum konání: 1. 10. 2019

Předmětem projektu bylo vybudování dvou jednostranných koncových úseků komunikace pro pěší v zastavěné části obce Vřesovice. Jedná se o lokality podél komunikací III. třídy v místě zástavby rodinných domků, kde komunikace pro pěší doposud chyběla: úsek „A“ v délce 166 m podél krajské silnice III/4333 (směr Výšovice), úsek „B“ v délce 72 m podél krajské silnice III/4334 (směr Němčice nad Hanou).

Více

Publikováno 29. 11. 2019 21:32

Rekonstrukce chodníku v ulici Tjabinova, Nezamyslice

Datum konání: 19. 9. 2019

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ulici Tjabinova na bezbariérovou komunikaci. Jedná se o úsek od křižovatky ulice Tjabinova s krajskou silnicí III/43312, vedoucí podél parkoviště a rodinných domů až po křižovatku s ulicí Nezamyslova. Délka rekonstruovaného úseku chodníku je 166,7 m. Dále je předmětem projektu pořízení šesti radarových ukazatelů rychlosti pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci (dvou kusů inteligentních a čtyř kusů obyčejných).

Více

Publikováno 29. 11. 2019 10:14

Stavební úpravy lávky přes Ondratický potok, Brodek u Prostějova

Datum konání: 13. 9. 2019

Předmětem projektu jsou stavební úpravy lávky pro pěší přes Ondratický potok, která je ve vlastnictví městyse Brodek u Prostějova. Před realizací projektu byla lávka ve velice špatném technickém stavu, její povrch byl nerovný, rozpraskaný, nosná konstrukce narušena. Lávka také neumožňovala (z důvodu její šířky) průjezd kočárků s dětmi a vozíčkářů, kteří se museli v daném úseku pohybovat po okraji frekventované krajské komunikaci III/0462.

Více

Publikováno 29. 11. 2019 10:22

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Víceměřice

Datum konání: 12. 3. 2019

Projekt řeší celkovou bezpečnost dopravy v obci. Náplní projektu byl přesun tří zastávek hromadné autobusové dopravy do bezpečnějších přímých úseků komunikací III. třídy, bezbariérový přístup k těmto zastávkám, jejich osvětlení a u jedné zastávky i přístupový chodník. Jako doplňkové opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy byly pořízeny dva radarové ukazatele rychlosti umístěné ve dvou rizikových úsecích komunikace.

Více

Publikováno 19. 9. 2019 7:43

Revitalizace centra obce Ondratice

Datum konání: 4. 3. 2019

Projekt byl součástí celkové obnovy centra obce Ondratice a konkrétně spočíval v rekonstrukci chodníků v délce cca 110m za účelem vybudování bezbariérových komunikací a odklonu dopravy od krajské komunikace III. třídy, a dále vybudování nové autobusové zastávky s čekárnou.

Více

Publikováno 18. 9. 2019 14:58

Srbce - obnova pěších komunikací - II. etapa

Datum konání: 29. 1. 2019

Jedná se o rekonstrukci dvou samostatných koncových úseků chodníků pro pěší v zastavěné obci. Projekt je rozdělen na část 1 a část 2. Rekonstruovaný chodník 1 se nachází v centrální části obce a vede dále uličkou k místní komunikaci v severozápadní části obce a odklání chodce od krajské komunikace III. třídy. Rekonstruovaný chodník 2 je v souběhu s krajskou komunikací III. třídy č. 43332 a vede od autobusové zastávky v centru obce po lávku v severní části obce.

Více

Publikováno 17. 9. 2019 11:44

Rekonstrukce chodníku v obci Drysice

Datum konání: 7. 11. 2018

Jedná se o rekonstrukci dvou úseků chodníků pro pěší v zastavěné části obce Drysice. Úsek „A“ vede podél krajské komunikace od RD č. p. 58, pod dálničním mostem, až před RD č. p. 45. Celková délka tohoto úseku je 291,4 m. Úsek „B“ je spojnicí mezi dvěma pěšími trasami, podél RD č. p. 87. Celková délka tohoto úseku je 33,41 m.

Více

Publikováno 5. 3. 2019 22:43

Komunitní centrum Tvorovice

Datum konání: 2. 11. 2018

Projekt Komunitní centrum Tvorovice řeší rekonstrukci části budovy v majetku obce Tvorovice, za účelem vybudování důstojných prostor pro setkávání místních obyvatel napříč věkovými kategoriemi. V rámci projektu došlo kromě stavební části rovněž k úpravám vytápění a elektroinstalace.

Více

Publikováno 17. 9. 2019 12:06