Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > DOTACE přes MAS (VÝZVY)

DOTACE přes MAS (VÝZVY)


Novější 1

Výzva MAS č. 8 - PRV - Spolková infrastruktura

Datum konání: 10. 11. 2023 - 10. 1. 2024

Dokumentace výzvy:

Výzva č. 8 - PRV

Fiche 4 - Spolková infrastruktura  (je třeba nejprve stáhnout do počítače a až následně z pevného disku otevřít)

Pozn.: V rámci dokumentu Fiche jsou uvedena preferenční kritéria pro hodnocení projektů.

 

Seznam přijatých žádostí (datum zveřejnění: 11. 1. 2024)

Seznam úspěšných žádostí 26.2.2024

Zápis VK, Zápis HK,

Zápis Představenstvo

  

Vzor "Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce"

Vzor "Prohlášení o využití výstupů projektu" - nepovinná příloha Žádosti o dotaci

Prezenční listina osobních konzultací (podklad hodnocení PK)

 

Pozvánka na seminář PRV

 

Pravidla, příručky, metodiky:

Podrobný postup pro vygenerovaní a zaslaní žádosti o dotaci

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Pravidla opatření 19

Pravidla PRV 19.2.1

Interní postupy MAS - PRV


Publikováno 10. 11. 2023
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 7 - PRV - Rozvoj nezemědělského podnikání

Datum konání: 2. 1. 2023 - 28. 2. 2023

Dokumenty výzvy:

Výzva č. 7

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání   (je třeba nejprve stáhnout do počítače a až následně z pevného disku otevřít)

Pozn.: V rámci dokumentu Fiche jsou uvedena preferenční kritéria pro hodnocení projektů.

 

 

Seznam přijatých žádostí (datum zveřejnění: 2. 3. 2023)

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci výzva 7 PRV

 Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů (datum zveřejnění: 25. 4. 2023):

Hodnotící komiseVýběrová komisePředstavenstvo

 

Pravidla, příručky, metodiky:

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Podrobný postup pro vygenerovaní a zaslaní žádosti o dotaci

Interní postupy MAS - PRV

Formulář nepovinné přílohy - Prohlášení o zařazení do kategorie podniků

Vysvětlivky k činnosti NACE

Pravidla opatření 19

Pravidla PRV 19.2.1

 


Publikováno 12. 12. 2022 14:33
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 6 - PRV - Modernizace zemědělských podniků

Datum konání: 10. 2. 2022 - 31. 3. 2022

 Dokumentace výzvy:

Výzva č. 6 - PRV

Fiche 1 - Modernizace zemědělských podniků   (je třeba nejprve stáhnout do počítače a až následně z pevného disku otevřít)

Pozn.: V rámci dokumentu Fiche jsou uvedena preferenční kritéria pro hodnocení projektů.

Pozvánka na seminář pro potenciální žadatele

 

Seznam přijatých žádostí (datum zveřejnění: 4. 4. 2022)

Seznam vybraných a nevybraných žádostí (datum zveřejnění 23. 5. 2022)

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů (datum zveřejnění: 23. 5. 2022):

Hodnotící komiseVýběrová komisePředstavenstvo

 

Pravidla, příručky, metodiky:

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Podrobný postup pro vygenerovaní a zaslaní žádosti o dotaci

Interní postupy MAS - PRV

Formulář nepovinné přílohy - Prohlášení o zařazení do kategorie podniků

Metodika výpočtu finančního zdraví (pro projekty nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů)

Pravidla PRV 19.2.1

Pravidla opatření 19

 

 

Veřejné zakázky (příručka, vzory):

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV

 

 

 


Publikováno 10. 1. 2022 13:04
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 5 - PRV - Spolková infrastruktura

Datum konání: 20. 5. 2021 - 30. 6. 2021

Aktuality:

S ohledem na aktuální epidedemickou situaci se seminář k přípravě projektů 27.5.2021 neuskuteční a je nahrazen individuálními konzultacemi v termínech dle domluvy s Ing. Štěpánkovou, tel. +420 603 105 093.

Dokumentace výzvy:

Výzva č. 5 - PRV

Fiche 4 - Spolková infrastruktura (je třeba nejprve stáhnout do počítače a až následně z pevného disku otevřít)

Pozn.: V rámci dokumentu Fiche jsou uvedena preferenční kritéria pro hodnocení projektů.

Vzor "Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce"

Vzor "Prohlášení o využití výstupů projektu" - nepovinná příloha Žádosti o dotaci

 

Seznam přijatých žádostí (datum zveřejnění: 1. 7. 2021)

Seznam vybraných a nevybraných žádostí (datum zveřejnění: 25. 8. 2021)

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů (datum zveřejnění: 25. 8. 2021):

Hodnotící komise, Výběrová komise, Představenstvo

Prezenční listina osobních konzultací (podklad hodnocení PK)

 

Pravidla, příručky, metodiky:

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Prohlášení o souladu projektu s rozvojovým dokumentem obce - vzor přílohy Žádosti o podporu

Pravidla PRV 19.2.1.

Pozn.: V rámci Pravidel jsou na str. 29-34 uvedena obecná pravidla a přílohy, na str. 88-89 a 94-95 pak pro konkrétní vyhlášená opatření.

Interní postupy MAS - PRV

Podrobný postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci na Portálu farmáře

 

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV (Verze 4)

Pravidla PRV 19


Publikováno 26. 4. 2021 21:51
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 9 - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava - Cyklodoprava

Datum konání: 1. 4. 2021 - 3. 5. 2021

Dokumentace výzvy:

Text Výzva č. 9 - IROP

Příloha č. 1: kritéria hodnocení

 

Interní postupy MAS - IROP

Kontrolní listy pro hodnocení FNaP a věcné hodnocení (zveřejněno k 15. 4. 2021)

Pozvánka - seminář pro žadatele (13. 4. 2021)

Seznam doporučených projektů (zveřejněno 1. 6. 2021)

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů (zveřejněno 1. 6. 2021):

Hodnotící a Výběrová komise, Představenstvo

 

Pravidla, příručky, metodiky (Výzva č. 53 IROP) - odkaz


Publikováno 24. 3. 2021 12:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 8 - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava - Bezpečnost dopravy

Datum konání: 1. 4. 2021 - 3. 5. 2021


Publikováno 24. 3. 2021 12:00
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 7 - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava

Datum konání: 1. 6. 2020 - 17. 12. 2020


Publikováno 1. 6. 2020 11:28
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 4 - PRV - Spolková infrastruktura

Datum konání: 15. 7. 2020 - 15. 9. 2020

Dokumentace výzvy:

Výzva č. 4 - PRV

Fiche 4 - Spolková infrastruktura (je třeba nejprve stáhnout do počítače a až následně z pevného disku otevřít)

Pozn.: V rámci dokumentu Fiche jsou uvedena preferenční kritéria pro hodnocení projektů.

Vzor "Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce"

Vzor "Prohlášení o využití výstupů projektu" - nepovinná příloha Žádosti o dotaci

Informační leták k výzvě (květen 2020)

 

Seznam přijatých žádostí (datum zveřejnění: 21.9.2020)

Seznam vybraných a nevybraných žádostí (datum zveřejnění: 26.10.2020)

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů (datum zveřejnění: 26.10.2020):

Hodnotící komise, Výběrová komise, Představenstvo

Prezenční listina osobních konzultací (podklad hodnocení PK)

 

Pravidla, příručky, metodiky:

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Prohlášení o souladu projektu s rozvojovým dokumentem obce - vzor přílohy Žádosti o podporu

Pravidla PRV 19.2.1.

Pozn.: V rámci Pravidel jsou na str. 29-34 uvedena obecná pravidla a přílohy, na str. 90-91 a 96-97 pak pro konkrétní vyhlášená opatření.

Interní postupy MAS - PRV

Podrobný postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci na Portálu farmáře

Formulář - Prohlášení o zařazení do kategorie podniků

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV (Verze 4)

Pravidla PRV 19


Publikováno 10. 3. 2020 12:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 6 - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava

Datum konání: 6. 12. 2019 - 29. 2. 2020

Dokumentace výzvy:

Text Výzva č. 6 - IROP

Příloha č. 1: kritéria hodnocení

 

Interní postupy MAS - IROP

Kontrolní listy pro hodnocení FNaP a věcné hodnocení (zveřejněno k 25. 2. 2020)

Pozvánka - seminář pro žadatele (3. 12. 2019)

Seznam doporučených projektů (zveřejněno 22. 4. 2020)

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů (zveřejněno 22. 4. 2020):

Hodnotící a Výběrová komise, Představenstvo

 

Pravidla, příručky, metodiky (Výzva č. 53 IROP) - odkaz


Publikováno 6. 12. 2019 22:43
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 5 - IROP - Komunitní centra

Datum konání: 6. 12. 2019 - 29. 2. 2020


Publikováno 6. 12. 2019 22:32
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS Hanácký venkov, z. s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II

Datum konání: 11. 11. 2019 - 6. 1. 2020

Dokumentace výzvy:

Text výzvy

příloha 1: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020

příloha 2: Kritéria pro hodnocení žádostí

příloha 3: Náklady obvyklých opatření MŽP

příloha 4: Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

příloha 5: Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

příloha 6: Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

příloha 7: Standard AOPK Krajinné trávníky

příloha 8: Standard AOPK Vytváření a obnova tůní

příloha 9: Seznam doporučených autochtonních dřevin

příloha 10: Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP


Publikováno 11. 11. 2019 14:32
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 4 - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava

Datum konání: 30. 4. 2019 - 31. 5. 2019


Publikováno 23. 4. 2019 12:28
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 2 - OPZ - Prorodinná opatření

Datum konání: 30. 4. 2019 - 18. 12. 2019

Dokumentace výzvy:

Text - Výzva č. 2

Text - Výzva č. 2 aktualizovaný k 31.10.2019 (modifikace výzvy)

Příloha č. 1 - Hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Pozvánka na seminář pro žadatele - 11. 10. 2019

Prezentace

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů:

Výběrová komise - hodnocení projektu - 17. 2. 2020 (hodnotící listy projektů)

Představenstvo - výběr projektu - 27. 2. 2020


Publikováno 26. 3. 2019 14:03
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 3 - PRV - Rozvoj nezemědělského podnikání

Datum konání: 10. 4. 2019 - 10. 5. 2019

Dokumentace výzvy:

Výzva č. 3 - PRV

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

Seznam přijatých žádostí (datum zveřejnění: 13.5.2019)

Seznam vybraných a nevybraných žádostí (datum zveřejnění: 1.7.2019)

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů (datum zveřejnění: 1.7.2019):

Hodnotící komise, Výběrová komise, Představenstvo

 

Pravidla, příručky, metodiky:

Pravidla PRV 19.2.1.

Interní postupy MAS - PRV

Podrobný postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci na Portálu farmáře

Pomůcka pro stanovení bodů - pref. kritérium 5

Formulář - Prohlášení o zařazení do kategorie podniků

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV (Verze 4)

Pravidla PRV 19


Publikováno 19. 3. 2019 14:59
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS Hanácký venkov, z. s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Datum konání: 14. 3. 2019 - 6. 9. 2019

Dokumentace výzvy:

Text výzvy - změna

Text výzvy

příloha 1: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20.

příloha 2: Kritéria pro hodnocení žádostí

příloha 3: Náklady obvyklých opatření MŽP

příloha 4: Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

příloha 5: Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

příloha 6: Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

příloha 7: Seznam doporučených autochtonních dřevin

příloha 8: Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP


Publikováno 13. 3. 2019 14:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS Hanácký venkov, z. s. – OPŽP – Realizace ÚSES

Datum konání: 14. 3. 2019 - 6. 1. 2020

Dokumentace výzvy:

Text výzvy - změna

Text výzvy

příloha 1: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20.

příloha 2: Kritéria pro hodnocení žádostí

příloha 3: Náklady obvyklých opatření MŽP

příloha 4: Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

příloha 5: Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

příloha 6: Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

příloha 7: Seznam doporučených autochtonních dřevin

příloha 8: Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP


Publikováno 13. 3. 2019 14:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 3 - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava

Datum konání: 10. 9. 2018 - 18. 10. 2018

Dokumentace výzvy:

Text Výzva č. 3 - IROP

Příloha č. 1: kritéria hodnocení

Interní postupy MAS - IROP

Kontrolní listy pro hodnocení FNaP a věcné hodnocení (zveřejněno k 1.11.2018)

Pozvánka - seminář pro žadatele 26.9.2018

Seznam doporučených projektů

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů:

Hodnotící komise, Výběrová komise, Představenstvo

 

Pravidla, příručky, metodiky (Výzva č. 53 IROP):

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy specifických pravidel

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných pravidel


Publikováno 10. 9. 2018 12:00
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výzva MAS č. 1 - OPZ - Komunitní sociální práce a sociální začleňování

Datum konání: 6. 8. 2018 - 14. 11. 2018

Dokumentace výzvy:

Text - Výzva č. 1

Příloha č. 1 - Hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 2 - Definice podporovaných cílových skupin

Příloha č. 3 - Principy komunitní práce

Příloha č. 4 - Popis podporovaných aktivit

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů:

Výběrová komise - hodnocení projektu - 11. 2. 2019

Představenstvo - výběr projektu - 28. 2. 2019

 


Publikováno 2. 8. 2018 10:50

Výzva MAS č. 2 - PRV - Rozvoj nezemědělského podnikání

Datum konání: 10. 4. 2018 - 10. 5. 2018

Dokumentace výzvy:

Výzva č. 2 - PRV

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

Seznam přijatých žádostí (datum zveřejnění: 14.5.2018)

Seznam vybraných a nevybraných žádostí (datum zveřejnění: 21.6.2018)

 

Pravidla, příručky, metodiky:

Pravidla PRV 19.2.1.

Interní postupy MAS - PRV

Podrobný postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci na Portálu farmáře

Pomůcka pro stanovení bodů - pref. kritérium 5

Formulář - Prohlášení o zařazení do kategorie podniků

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV (Verze 4)

Pravidla PRV 19


Publikováno 27. 3. 2018 8:47

Výzva MAS č. 2 - IROP - Komunitní centra

Datum konání: 18. 10. 2017 - 7. 12. 2017

Dokumentace výzvy:

Text Výzva č. 2 - IROP

Příloha č. 1: kritéria hodnocení

Příloha č. 2: interní postupy MAS - IROP

Pozvánka - seminář pro žadatele

Seznam doporučených projektů

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů:

Hodnotící komise, Výběrová komise, Představenstvo

 

Pravidla, příručky, metodiky (Výzva č. 62 IROP):

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy specifických pravidel

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných pravidel


Publikováno 18. 10. 2017 11:17

Novější 1