Drobečková navigace

Úvod > MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA

Místní akční skupina

Místní akční skupina (dále MAS)

je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Metoda LEADER 

je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS. Více také viz portál ministerstva zemědělství.

Území působnosti MAS

má 10 000 až 100 000 obyvatel a města s max. 25 000 obyvateli. Území působnosti MAS je celistvé, bez izolovaných územních celků (s výjimkou již schválených změn území, vojenských újezdů apod.). Jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny. K 1. 11. 2014 bylo v ČR evidováno 179 MAS.

Tento text byl převzat z webu NS MAS ČR. Pro více informací navštivte stránky NS MAS ČR - Místní akční skupiny

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

DOTACE přes MAS (VÝZVY)

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

233532