Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > PODPŮRNÉ, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS HANÁCKÝ VENKOV -II CZ.06.4.59/0.0/15_003/0008239

PODPŮRNÉ, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS HANÁCKÝ VENKOV -II CZ.06.4.59/0.0/15_003/0008239

 IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Projekt PODPŮRNÉ, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS HANÁCKÝ VENKOV -II

CZ.06.4.59/0.0/15_003/0008239

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Hanácký venkov, jejímž účelem je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Popis projektu:
Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území MAS Hanácký venkov, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Hanácký venkov.
Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Hanácký venkov pro období 2014-2020, jejímž účelem je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území MAS Hanácký venkov, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v oblastech: udržitelné a bezpečné dopravy, komunitních center, rozvoje vzdělávací infrastruktury a vzdělávání obecně, modernizace zemědělských podniků, rozvoje nezemědělského podnikání, aktivit spolupráce, komunitní sociální práce a sociálního začleňování, prorodinných opatření atd. 
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Hanácký venkov, posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje. Podpora aktivizace občanů území MAS Hanácký venkov, budování partnerství a podpora dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.
Výsledkem projektu pak bude zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Hanácký venkov, posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje. Zvýšení administrativních schopností MAS Hanácký venkov. Zajištění potřebných personálních kapacit kanceláře MAS Hanácký venkov. Podpora aktivizace občanů území MAS Hanácký venkov, budování partnerství a podpora dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.