Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > Podpora vzdělávání > MAP vzdělávání ORP

MAP vzdělávání ORP


Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov

MAS Hanácký venkov je do projektu MAP II (spolu s Městem Prostějov, MAS Prostějov venkov a MAS Hanácké království) zapojena jako partnerská organizace, kdy zajišťuje a koordinuje aktivity realizované v rámci projektu na svém území.

Více informací o projektu viz. internetové stránky nositele projektu: Region Haná

Projekt má rovněž svoji facebookovou stránku

 

ARCHIV:

Historii místního akčního plánování v rámci regionálního školství zahájil projekt MAP II. Níže jsou o něm shrnuty základní informace. 

Název projektu: Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov

Příjemce projektu: Prostějov venkov o.p.s.

Partneři projektu: Statutární město Prostějov, MAS Moravský kras z. s., MAS Hanácký venkov, z. s., Region HANÁ,  z.s.

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá územní realizace (SO ORP Prostějov) i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Mezi cílové skupiny projektu lze tedy zařadit:

  • děti a žáky,
  • pedagogické pracovníky,
  • pracovníky z oblasti neformálního a zájmového vzdělávání,
  • pracovníky organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
  • pracovníky popularizující vědu a kurikulární reformu,
  • rodiče dětí a žáků,
  • vedoucí pracovníky škol a školských zařízení,
  • veřejnost a
  • zaměstnance veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

MAP lze tedy považovat za dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy, na jehož základě budou vyhlašovány výzvy OP VVV a který bude rovněž mapovat infrastrukturní projekty pro IROP (kritérium přijatelnosti).

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Každý MAP bude obsahovat min. tři povinná opatření, a to:

            Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

            Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

            Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

Více informací, včetně kontaktů na realizační tým a harmonogram připravovaných akcí, naleznete na http://www.maspvvenkov.cz/map-249/

-------------------------------------------------------------------------------

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ SO ORP PROSTĚJOV

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

------------------------------------------------------------------------------- 

MAS Hanácký venkov byla do projektu MAP zapojena jako partner, a to jak v rámci ORP Prostějov, tak i v rámci připravovaných aktivit ORP Vyškov.

Kontaktními osobami pro území MAS Hanácký venkov jsou: Mgr. Dominik Vlč, tel.: +420 774 868 837; Martina Kouřilová, tel.: +420 776 149 273; Zdenka Loučková, tel.: +420 602 508 690

Tvorba místního akčního plánu souvisí a bude rovněž využita k pravidelnému setkávání představitelů škol a školských zařízení v rámci regionu MAS, které by se mělo stát dlouhodobou a trvající tradicí. V současné době probíhá příprava projektu "MAP II a Implementace MAP I", jehož předmětem by měla být průběžná aktualizace výstupů s proběhlého projektu a především praktická realizace a financování aktivit spolupráce škol a školek, naplánovaných v rámci proběhlého projektu.

msm.jpg