Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > Regionální projekty OPŽP

Regionální projekty OPŽP: kompostéry, štěpkovače, kontejnery, nosiče, nádoby

Operační program životní prostředí 2007-2013 (OPŽP) - projekt: Využití bioodpadu v obcích MAS (realizace: 2. pol. 2015)

komposter 900.jpgVe druhé polovině roku 2015 realizovala místní akční skupina v úzké spolupráci se sedmnácti členskými obcemi regionu projekt „Využití bioodpadu v obcích MAS…“, zaměřený na pořízení domácích kompostérů a také obecních štěpkovačů. Do projektu bylo zapojeno 17 členských obcí MAS, pro jejichž účely bylo pořízeno celkem 1.316 kusů kompostérů a osm kusů štěpkovačů či drtičů dřevní hmoty. Celkové náklady projektu dosáhly výše 4.936.312,- Kč, přičemž 90% dotace byla již schválena a proplacena ze strany Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí ČR. Dofinancování projektu ve výši 10% nákladů kryjí příspěvky jednotlivých zapojených obcí, dle rozsahu jim určeného vybavení.

kompostér 600.JPGJako dodavatel veškerého pořizovaného vybavení byla vybrána zlínská společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o., která patří mezi významné evropské výrobce a dodavatele ocelových, plastových i sklolaminátových kontejnerů a nádrží. Samotné kompostéry distribuované mezi občany našeho regionu byly vyrobeny v Rakousku a spadají do nejvyšší kvalitativní kategorie daného sortimentu. Kupř. maloobchodní cena daného typu 900l kompostéru standardně převyšuje 4.000,- Kč (v rámci projektu 3.025,- Kč). Finanční náročnost je ovšem vykompenzována zesílenou tloušťkou stěny, odolností vůči vlivům počasí a životností více než 20 let. Kompostéry byly mezi občany distribuovány spolu s návodem na použití a průvodcem správným kompostováním, záruka na ně je v délce 5 let.

štěpkovač.jpgVýrobcem tří štěpkovačů a pěti drtičů dřevní hmoty, které byly v rámci projektu rovněž pořízeny, je pak česká firma LASKI, s.r.o., která patří mezi přední výrobce profesionální komunální techniky. Společnost sídlí ve Smržicích, nedaleko Prostějova, má velmi dobré reference, dostupný servis a zaměstnává více než 60 lidí z regionu. Rovněž i na tuto techniku byla sjednána záruka v délce pěti let.

Projektem pořizované vybavení bylo dodáno do jednotlivých zapojených obcí v průběhu října 2015. Obce pak již zajišťovaly samotnou distribuci kompostérů mezi občany a s tím spojené formální náležitosti. Představitelům a pracovníkům obcí patří v souvislosti s realizací projektu poděkování za spolupráci v průběhu příprav, realizace i budoucích aktivit, jež se k projektu pojí.

 

PO VZNIKU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ (DSO) HANÁCKÝ VENKOV V ROCE 2016 PŘEVZAL AKTIVITY SPOJENÉ S REALIZACÍ REGIONÁLNĚ ZAMĚŘENÝCH PROJEKTŮ V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRÁVĚ NOVĚ VZNIKLÝ SVAZEK. POSTUPNĚ BYLY A JSOU PŘEDKLÁDÁNY DALŠÍ OBDOBNÉ ČI NAVAZUJÍCÍ PROJEKTY. VÍCE INFORMACÍ O TĚCHTO PROJEKTECH LZE NALÉZT V SEKCI REALIZOVANÉ PROJEKTY NA WEBU DSO.HANACKYVENKOV.CZ

CZ_RO_B_C.jpg