Drobečková navigace

Úvod > MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA > Základní informace

Základní informace

Název: MAS Hanácký venkov, z. s.

Právní forma: spolek
Datum vzniku: 2. 6. 2006

Datum zápisu do spolkového rejstříku: 1. 1. 2014

Spisová značka: L 11814 vedená u Krajského soudu v Brně

Předseda MAS: Obec Dřevnovice, zastoupená starostkou: Bohumila Charvátová

Místopředsedové MAS: Obec Doloplazy - zastupuje Ladislav Sypko a Obec Mořice - zastupuje Tomáš Pavelka

Ředitelka: Ing. Lenka Štěpánková, mob. 733 566 803

Manažer: Libor Cesar, DiS., mob. 601 591 909

Projektová manažerka: Ing. Pavlína Ježková, mob. 733 566 802

 

Účel: MAS Hanácký venkov, z. s. je nevládní neziskovou organizací, typově spadající mezi tzv. místní akční skupiny (MAS), fungující na principech LEADER a založenou za účelem naplňování společného zájmu členů z řad obcí, neziskových organizací, zemědělských i nezemědělských podniků a podnikatelů, veřejnosti, případně dalších místně působících partnerů. Tímto společným zájmem je především všestranný udržitelný rozvoj území místní akční skupiny, koordinace spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru a realizace rozvojové strategie regionu. Hlavní činností Spolku je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Svou činností Spolek směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů jeho členů, které jsou uvedeny výše. Za účelem naplnění hlavní činnosti provádí Spolek zejména tyto činnosti:

 • tvorba a realizace strategií a plánů rozvoje území působnosti MAS;
 • příprava podmínek pro účast v rámci dotačních programů EU a ČR;
 • koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území působnosti MAS;
 • vstupování do právních i mimoprávních vztahů s jinými subjekty uvnitř regionu, v rámci ČR a v zahraničí;
 • poradenská a informační činnost;
 • spolupráce s odborníky, orgány samosprávy a státní správy, s podnikatelskými subjekty, spolky, církvemi a náboženskými společnostmi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty veřejného života na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni;
 • organizace či spolu-pořádání odborných seminářů, konferencí, stáží a kulturních, sportovních, vzdělávacích, společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost;
 • tvorba podnětů na orgány veřejné správy ČR a na orgány a instituce EU, účast ve správních řízeních ve svém zájmovém území;
 • propagace území působnosti MAS a místních aktérů;
 • vydávání periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů;
 • řízení dalších činností, které jsou v souladu s účelem Spolku, se zájmy členů a zajišťování potřebných finančních, lidských, materiálních, informačních a dalších zdrojů.

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

DOTACE přes MAS (VÝZVY)

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

231698