Drobečková navigace

Úvod > PROJEKTY 2007-2013 > PRV 2007-2013 > Projekty spolupráce MAS > Najdi poklad ve svém regionu

Najdi poklad ve svém regionu

Projekt realizovaný ve spolupráci se sousední místní akční skupinou Společná cesta v roce 2012. Jeho náplní bylo především vytvoření pěších stezek na území dvou sousedících MAS, a to jednak vyznačením těchto tras pomocí turistického značení a také umístěním doplňkového mobiliáře v podobě zastřešených míst pro odpočinek.

V rámci území MAS Na cestě k prosperitě byla tedy díky projektu vytvořena a vyznačena pěší turistická trasa v celkové délce cca 46 km, jež se na jihu regionu plynule napojuje na území MAS Společná cesta. Dále bylo pořízeno a v blízkosti trasy instalováno 32 zastřešených odpočívadel, propagační materiály, mapy atd. Na vybraných odpočívadlech byly umístěny také turistické info-tabule.

Nedílnou součástí projektu a vzniklé trasy je také její zatraktivnění prostřednictvím hry na pomezí sportu a turistiky zvané Geocaching, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané keš, o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná.

V rámci realizace projektu spolupráce „Najdi poklad ve svém regionu“ byla v červnu 2012 dokončena dodávka a instalace mobiliáře a značení pěších tras na území regionů obou partnerů. V rámci této části projektu bylo turisticky vyznačeno celkem 85 km pěší trasy (z toho 46 km na území naší MAS), bylo pořízeno celkem 44 zastřešených dřevěných odpočívadel se stolem a dvěma lavicemi (z toho 32 na území naší MAS) a další související mobiliář (odpadkové koše, rozcestníky, ukazatele apod.). Realizace projektu následně pokračovala instalací informačních tabulí na vybraných odpočívadlech a tiskem a dodáním souvisejících propagačních materiálů (map, kvartet, letáku a publikací). Pěší trasa, kterou projekt vytváří, prochází v rámci území naší MAS katastry celkem 25 obcí.

Celkové původně předpokládané výdaje projektu na straně naší MAS činily 1 405 000,- Kč. Především díky realizaci a výsledkům zadávacího řízení na dodávku a instalaci mobiliáře se však v tomto směru podařilo dosáhnout významné úspory, a to až v řádu stovek tisíc Korun.

mapka pěší trasy na našem území

V rámci území MAS Na cestě k prosperitě byla tedy díky projektu vytvořena a vyznačena pěší turistická trasa, jež se na jihu regionu plynule napojuje na území MAS Společná cesta.

V rámci projektu jsou vytvořeny:

- pěší trasy a jejich značení vedené s ohledem na přírodní i architektonické památky regionu

- doplňkový mobiliář těchto tras v podobě zastřešených míst pro odpočinek a čerpání nových sil

- propagační materiály (mapy pěších tras, regionální kvarteto atd.)

- zatraktivnění pěších tras prostřednictvím hry na pomezí sportu a turistiky zvané Geocaching

 

A co je to vlastně ten geocaching?

Geocaching je dobrodružství, hra pro všechny majitele GPS, spojující prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém světě. Funguje díky přesnosti dnešních GPS systémů a možnosti výměny informací o nově založených skrýších mezi účastníky hry. Ti pak mohou s délkovými a šířkovými souřadnicemi skrýše vyrazit na lov. Odměna za nalezení se většinou ukrývá uvnitř plastikového kontejneru nebo zavařovací sklenice.

Více o Geocachingu se můžete dozvědet na internetových stránkách fandů této hry na celém světě: http://www.geocaching.com/

A také na stránkách českých fandů této zajímavé hry: http://www.geocaching.cz/

Jednotlivé "keše" založené v rámci projektu lze pak dohledat na: http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?u=dawton