Drobečková navigace

Úvod > PROJEKTY 2007-2013 > OP LZZ > MAS jako nástroj spolupráce obcí

MAS jako nástroj spolupráce obcí

Projekt: MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů
Poskytovatel dotace:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Nositel projektu:  Sdružení místních samospráv ČR (www.smscr.cz)
Spolupracující MAS:   MAS Hanácký venkov, z. s.
  a dalších 71 MAS v rámci celé ČR

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2014 na území MAS

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2015 na území MAS

Popis projektu:

Hlavním cílem tohoto systémového a nadregionálního projektu bylo posílit efektivitu a kvalitu chodu obcí v oblasti veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti, a to prostřednictvím unikátní formy spolupráce obcí prohlubující roli MAS, a to v 5 prioritních oblastech:

 • doprava a veřejná dopravní obslužnost;
 • regionální školství;
 • protipovodňová opatření a krizové řízení;
 • odpadové hospodářství;
 • agenda zaměstnanosti a boj s nezaměstnaností.

Výstupy projektu:

 1. Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh efektivnějšího výkonu veřejné správy.
 2. Metodika spolupráce obcí na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy a její aplikace do strategie rozvoje každé zapojené MAS.
 3. Strategie spolupráce obcí každé zapojené MAS.
 4. Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a menších městech ČR na základě spolupráce obcí v rámci MAS.

5 návrhů novelizace zákonů ve prospěch spolupráce obcí a MAS:

 • změna zákona o obcích
 • změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
 • změna zákona o veřejných zakázkách
 • změna zákona o odpadech
 • návrh na doplnění věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti

5.  Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR i EU.

V rámci projektu proběhla tato setkání:

 • Evropské fondy polopatě (workshop projektu), 22. 1. 2015 v Olomouci
 • Setkání starostů u kulatého stolu, 25. 2. 2015 v Němčicích nad Hanou
 • 2. Setkání starostů u kulatého stolu, 30. 9. 2015 v Doloplazích
 • Evropské fondy a MAS (podruhé) a polopatě (workshop a konference projektu), 8. 10. 2015 v Olomouci
"MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.