Drobečková navigace

Úvod > MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

MAS Hanácký venkov, z. s.

2. Důvod a způsob založení

MAS Hanácký venkov, z. s. vznikla dne 2. 6. 2006, zápis do spolkového rejstříku byl proveden dne 1. 1. 2014.

Důvody vzniku:

MAS Hanácký venkov, z. s. je nevládní neziskovou organizací, typově spadající mezi tzv. místní akční skupiny (MAS), fungující na principech LEADER a založenou za účelem naplňování společného zájmu členů z řad obcí, neziskových organizací, zemědělských i nezemědělských podniků a podnikatelů, veřejnosti, případně dalších místně působících partnerů. Tímto společným zájmem je především všestranný udržitelný rozvoj území místní akční skupiny, koordinace spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru a realizace rozvojové strategie regionu. Hlavní činností Spolku je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Svou činností Spolek směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů jeho členů, které jsou uvedeny výše. Za účelem naplnění hlavní činnosti provádí Spolek zejména tyto činnosti:

 • tvorba a realizace strategií a plánů rozvoje území působnosti MAS;
 • příprava podmínek pro účast v rámci dotačních programů EU a ČR;
 • koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území působnosti MAS;
 • vstupování do právních i mimoprávních vztahů s jinými subjekty uvnitř regionu, v rámci ČR a v zahraničí;
 • poradenská a informační činnost;
 • spolupráce s odborníky, orgány samosprávy a státní správy, s podnikatelskými subjekty, spolky, církvemi a náboženskými společnostmi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty veřejného života na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni;
 • organizace či spolu-pořádání odborných seminářů, konferencí, stáží a kulturních, sportovních, vzdělávacích, společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost;
 • tvorba podnětů na orgány veřejné správy ČR a na orgány a instituce EU, účast ve správních řízeních ve svém zájmovém území;
 • propagace území působnosti MAS a místních aktérů;
 • vydávání periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů;
 • řízení dalších činností, které jsou v souladu s účelem Spolku, se zájmy členů a zajišťování potřebných finančních, lidských, materiálních, informačních a dalších zdrojů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  MAS Hanácký venkov, z. s.
  Doloplazy 15 (zámeček)
  798 26 Nezamyslice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  MAS Hanácký venkov, z. s.
  Doloplazy 15 (zámeček)
  798 26 Nezamyslice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí až pátek 7:00 – 15:30, a to po předchozí telefonické domluvě
 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 721 213 323 (Předsedkyně MAS Bohumila Charvátová)
  +420 776 149 273 (Ředitelka Martina Kouřilová)
  +420 601 591 909 (Manažer Libor Cesar, DiS.)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.mas.hanackyvenkov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  MAS Hanácký venkov, z. s.
  Doloplazy 15 (zámeček)
  798 26 Nezamyslice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 ID datové schránky

  z5njbid

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1889527329/0800

6. IČO

27035077

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazby za poskytnutí informací nebyly stanoveny

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  V oblasti poskytování informací dle zákona je nadřízeným orgánem Krajský úřad Olomouckého kraje, který žádné usnesení o výši úhrad nevydal.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli svazek žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.

Poskytování informací, příjem podání

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

DOTACE přes MAS (VÝZVY)

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

231447