Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > DOTACE přes MAS (VÝZVY)

DOTACE přes MAS (VÝZVY)


2 Starší

Výzva MAS č. 1 - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava

Datum konání: 18. 10. 2017 - 7. 12. 2017

Dokumentace výzvy:

Text Výzva č. 1 - IROP

Příloha č. 1: kritéria hodnocení

Příloha č. 2: interní postupy MAS - IROP

Pozvánka - seminář pro žadatele

Seznam doporučených projektů

Zápisy z jednání orgánů provádějících hodnocení a výběr projektů:

Hodnotící komise, Výběrová komise, Představenstvo

 

Pravidla, příručky, metodiky (Výzva č. 53 IROP):

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy specifických pravidel

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných pravidel


Publikováno 18. 10. 2017 11:17

Výzva MAS č. 1 - PRV - Modernizace zemědělských podniků

Datum konání: 10. 7. 2017 - 8. 8. 2017

Dokumentace výzvy:

Výzva č. 1 - PRV

Fiche 1 - Modernizace zemědělských podniků

Seznam přijatých žádostí (datum zveřejnění: 10.8.2017)

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci (datum zveřejnění 6.9.2017)

 

Pravidla, příručky, metodiky:

Pravidla PRV 19.2.1.

Interní postupy MAS - PRV

Podrobný postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci na Portálu farmáře

Formulář nepovinné přílohy - Prohlášení o zařazení do kategorie podniků

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV (Verze 2.1) - verze platná pro žadatele v rámci Výzvy MAS č. 1

Metodika výpočtu finančního zdraví (pro projekty nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů)

Pravidla PRV 19

Prezentace ze semináře pro žadatele 18.7.2017

 

Veřejné zakázky (příručka, vzory):

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV (Verze 2.1) - verze platná pro žadatele v rámci Výzvy MAS č. 1

Vzor - Formulář oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky

Vzor - Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Vzor - Jmenování komise / Pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

pás log PRV k doplnění do záhlaví dokumentů (černobílé provedení)

Metodika a vzory převzaty z webu szif.cz: Program rozvoje venkova 2014-2020 --- Veřejné zakázky --- Ke stažení --- Příručka ... (verze 2.1)


Publikováno 10. 7. 2017 9:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

2 Starší