Drobečková navigace

Úvod > INFORMACE PRO ŽADATELE > Důležité lhůty a termíny

Důležité lhůty a termíny

 

LHŮTY

Dohoda o poskytnutí dotace: příjemce dotace předá/zašle kopii Dohody o poskytnutí dotace (příp. Dodatku/ů) na MAS do 14 kalendářních dnů po podpisu Dohody
Realizace projektu: žadatel je povinen zajistit realizaci projektu do 24/36 měsíců od podpisu Dohody*, ovšem nejpozději do 30.6.2015
Úhrada způsobilých výdajů: žadatel je povinen zajistit úhradu způsobilých výdajů do 24/36 měsíců od podpisu Dohody*, ovšem nejpozději do 30.6.2015
Hlášení o změnách: formulář (potvrzený příjemcem i MAS) musí být doručen na RO SZIF nejpozději při předložení Žádosti o proplacení
Hlášení o změnách: žadatel/příjemce dotace předá podepsané Hlášení na MAS minimálně 5 pracovních dní předem
Žádost o proplacení: Žádost je nutné předložit na RO SZIF nejpozději v termínu uvedeném v Dohodě**
Žádost o proplacení: jsou-li v rámci kontroly ŽoP ze strany RO SZIF zjištěny nedostatky, je žadateli stanovena lhůta k jejich odstranění nejméně 14 kalendářních dnů

Žádost o proplacení: v případě, že ze strany SZIF nejsou zjištěny nedostatky, bude žadateli dotace schválena

do 12 týdnů od zaregistrování Žádosti o proplacení***
Proplacení dotace: proplacení dotace následuje do 21 dnů od okamžiku schválení Žádosti o proplacení
Doklady týkající se poskytnuté dotace: příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace min. 10 let od předložení Žádosti o proplacení
   
   
   
   
   
   
   

* 36 měsíců v případě financování formou leasingu (pokud není v dané Fichi uvedeno méně)

** termín je možné pomocí Hlášení o změnách posunout (max. 3-krát), nicméně Žádost o proplacení je nutné předložit nejpozději do 24, resp. 36 měsíců od podpisu Dohody*

*** případně ode dne odstranění nedostatků

Menu

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

DOTACE přes MAS (VÝZVY)

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

231697