Drobečková navigace

Úvod > INFORMACE PRO ŽADATELE > Nejčastější otázky a odpovědi > Dotace je schválena. Co dál?

Dotace je schválena. Co dál?Za realizaci projektu je vždy zodpovědný konečný žadatel, je tedy potřeba dodržovat všechny podmínky dotace. Celá realizace projektu je ze strany MAS sledována. Žadatel konzultuje veškeré záležitosti související s projektem s pracovníky MAS.

Pokud je třeba jakýkoliv údaj či část projektu změnit, vypracuje se Hlášení o změnách, které se předkládá na MAS ke kontrole. Žadatel má také povinnost odevzdat kopii Dohody o poskytnutí dotace (podepsána se SZIF) na MAS. Po skončení realizace vypracuje žadatel Žádost o proplacení, kterou spolu se soupiskou, účetními doklady a dalšími povinnými přílohami předloží ke kontrole na MAS. Poté ji osobně odevzdá na RO SZIF v Brně.  V případě, že bude vše v pořádku, přijede SZIF na kontrolu místa realizace projektu.


Menu

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

DOTACE přes MAS (VÝZVY)

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

231446