Drobečková navigace

Úvod > AKTUÁLNĚ archiv > Veřejné zakázky - staré

Veřejné zakázky - staré


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE RUŠÍ

Datum konání: 16. 4. 2013

ZRUŠENÍ VŘDOPLŇUJÍCÍ INFORMACE k Výzvě "Společně oživujeme historii venkova"

Datum konání: 5. 4. 2013

V souladu s podmínkami Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Společně oživujeme historii venkova" si Vám dovolujeme zaslat doplňující informace:
 
--- Místo realizace Brodek u Prostějova: Sklo použité při výrobě výstavních vitrín musí mít minimální tloušťku 4 mm, lze použít obyčejné sklo.
--- Místo realizace Otaslavice: Jako materiál pro výrobu mobilních paravánů lze použít (tedy i nacenit) smrkové dřevo. V tomto ohledu tedy není nutné respektovat projektovou dokumentaci, která předepisuje dub. Výrobek bude opatřen nátěrem.
--- Výzva k podání nabídek zahrnuje v oddíle IV., 3. ustanovení "Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. (...)" Toto ustanovení NEZNAMENÁ, že cenová nabídka nemůže být vyšší, než předpokládaná hodnota zakázky 498.000,-- Kč, včetně DPH. Toto ustanovení znamená, že cenu, kterou uchazeč předloží v rámci své cenové nabídky, nelze dodatečně upravit - navýšit (ke změně může dojít jen na základě změn sazeb DPH apod.).
--- Jako doklad prokazující profesní kvalifikační předpoklady lze použít např. výpis z OR či Živnostenský list.
--- Rádi bychom upozornili všechny potenciální uchazeče na nutnost dodržet všechny formální požadavky na podobu a zpracování nabídky, tzn. zejména všechna ustanovení oddílu IV. Výzvy k podání nabídky. V opačném případě totiž hrozí vyřazení nabídky z hodnocení.
 
Tento doplňující materiál si vyžádal jeden z uchazečů, popř. vyplývá z dodatečných informací jednotlivých míst realizace. Z toho důvodu jej, v souladu s podmínkami Výzvy, současně vyvěšujeme na webu organizace.


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - MOBILIÁŘ - "Společně oživujeme historii venkova"

Datum konání: 26. 3. 2013

MAS Na cestě k prosperitě, o. s. (Doloplazy) vyhlašuje 26.3. 2013 Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Společně oživujeme historii venkova".

V rámci projektu "Společně oživujeme historii venkova" budou (do)vybavena mobiliářem muzea v obcích Drysice, Otaslavice, Brodek u Prostějova a Víceměřice.
 
Výzva je dostupná na internetových stránkách www.masnaceste.cz v sekci "Veřejné zakázky".
 
Text výzvy, vč. zadávací dokumentace naleznete v příloze této zprávy, spolu s ostatními přílohami výzvy (celkem 4 soubory).
 


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - "Společně oživujeme historii venkova" (DOPLŇENÁ)

Datum konání: 28. 1. 2013

MAS Na cestě k prosperitě, o. s. (Doloplazy) vyhlašuje 28.1. 2013 Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Společně oživujeme historii venkova".

V rámci projektu "Společně oživujeme historii venkova" budou rekonstruována muzea v obcích Drysice, Vřesovice a Víceměřice.
 
Výzva je dostupná na internetových stránkách www.masnaceste.cz v sekci "Veřejné zakázky".
 
Text výzvy, vč. zadávací dokumentaci naleznete v příloze této zprávy. Zadávací dokumentace (slepé rozpočty k jednotlivým místům realizace) jsou současně přiloženy ve formátu "excel".
 


ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Datum konání: 14. 1. 2013

Vážení uchazeči,

rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality informovali, že v souladu s kapitolou IX. Výzvy k podání nabídky "Společně oživujeme historii venkova" bylo dané výběrové řízení k dnešnímu dni, tj. 14.1. 2013, zrušeno.

Důvodem zrušení byla nedostatečně zpracovaná zadávací dokumentace - slepé rozpočty pro jednotlivá místa realizace projektu. Některé položky v daných rozpočtech byly uvedeny měrnou jednotkou "soubor" bez bližší specifikace, což v podstatě znemožnilo odpovědné nacenění ze strany jednotlivých uchazečů.

Jelikož upřesnění zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek by si vyžádalo příliš rozsáhlou administrativu, bylo přikročeno k prostému zrušení výběrového řízení. Jakmile bude zadávací dokumentace upřesněna, dojde k opětovnému vyhlášení Výzvy již s kratší lhůtou pro podání nabídek. Nově vyhlášená Výzva bude upravena v následujících bodech:

- kapitola VIII.: bude stanoven nový termín konce lhůty pro podání nabídek

- Příloha č. 2 - slepý rozpočet Víceměřice: tato příloha bude kompletně nahrazena

- Příloha č. 3 - slepý rozpočet Drysice: podrobnější specifikace položek "43/1 - soubor" a "63/2 - soubor"

- Příloha č. 4 - slepý rozpočet Vřesovice: podrobnější specifikace položky "díl 27 - soubor"

Ostatní kapitoly textu Výzvy a ostatní položky slepých rozpočtů zůstanou beze změn, tzn. jejich příprava z Vaší strany může pokračovat.

O vyhlášení nové Výzvy k podání nabídky "Najdi poklad ve svém regionu" Vás budeme informovat v kapitole "Veřejné zakázky" těchto internetových stránek.doplňující materiál k Výzvě "Společně oživujeme historii venkova"

Datum konání: 4. 1. 2013

V souladu s podmínkami Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Společně oživujeme historii venkova" přikládáme k této zprávě podkladový materiál - slepé položkové rozpočty k jednotlivým místům realizace (Víceměřice, Drysice, Vřesovice) v excelovém formátu (pro možnost elektronické manipulace - vpisování nabídkových cen).
Tento doplňující materiál si vyžádal jeden z uchazečů. Z toho důvodu jej, v souladu s podmínkami Výzvy, současně uveřejňujeme na internetových stránkách MAS.
 


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - "Společně oživujeme historii venkova"

Datum konání: 20. 12. 2012

MAS Na cestě k prosperitě, o. s. (Doloplazy) vyhlašuje 20.12.2012 Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Společně oživujeme historii venkova".

V rámci projektu "Společně oživujeme historii venkova" budou rekonstruována muzea v obcích Drysice, Vřesovice a Víceměřice.
 
Výzva je dostupná na internetových stránkách www.masnaceste.cz v sekci "Veřejné zakázky".
 
Text výzvy i zadávací dokumentaci naleznete v příloze této zprávy.
 Menu

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

DOTACE přes MAS (VÝZVY)

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

231446