Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > DOTACE přes MAS

DOTACE administrované místní akční skupinou

Pro podporu aktivit v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla definována tři opatření:

  • Udržitelná a bezpečná doprava
  • Komunitní centra
  • Rozvoj vzdělávací infrastruktury

V rámci Programu rozvoje venkova byly definovány tři fiche:

  • Modernizace zemědělských podniků
  • Rozvoj nezemědělského podnikání
  • Spolupracující a aktivní MAS

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byla stanovena dvě opatření:

  • Komunitní sociální práce a sociální začleňování
  • Prorodinná opatření

A v rámci Operačního programu Životní prostředí rovněž dvě opatření:

  • Sídelní zeleň
  • ÚSES

Uvedená soustava opatření/fichí bude sloužit k plnění cílů SCLLD MAS Hanácký venkov.

Podrobnější informace k jednotlivým optřením lze nalézt v jednotlivých podstránkách této sekce (IROP / PRV / OPZ / OPŽP), příp. proklikem na výše uvedené názvy operačních programů.